Firmatur

Destinasjon Europa kan arrangere firmaturer med ulikt innhold i Norge, i Europa men også utenfor Europa. Et opplegg vil bli tilrettelagt etter firmaets ønsker og behov. Stikkord: konferanse, kurs, bedriftsbesøk, inspirasjon - inklusiv opplevelse.