Hva kan Destinasjon Europa AS tilby av tjenester?

Destinasjon Europa AS tilbyr kun gruppereiser. En gruppe må være min 10 personer for å oppnå gruppefordeler på hotell, transport mm. Vi tilrettelegger tur for hver enkelt gruppe ut i fra ønsker og behov.

Vi ordner med fly, hotell, transport og tilrettelegger utflukter. For kor og korps tilrettelegges også konserter.

Vi kan tilby reiseledertjeneste eller vi tilrettelegger slik at gruppen kan benytte egen reiseleder.

Vi bruker ofte lokale guider på reisemålet og bestreber oss på å finne skandinavisktalende guider.

Vi kan tilby reiseforsikring og avbestillingsforsikring gjennom forsikringsselskapet Gauda.

Last ned våre reisevilkår